100%
Świat Biblii Atlas Biblijny Tabele Quiz Biblijny Poprzedni rozdział Następny rozdział
Multimedialny Świat Biblii

Sprawdź, ile już wiesz o Biblii. Komputer zada ci dziesięć losowo wybranych pytań z wybranego przez ciebie tematu. Aby odpowiedzieć na pytanie musisz wskazać jedną z sześciu zaproponowanych odpowiedzi. Możesz przechodzić pomiędzy pytaniami wstecz i wprzód. Odpowiedź na ostatnie pytanie kończy test i wyświetli wynik.

Po lewej stronie będą pojawiać się tematy lekcji, które poszerzą twoje wiadomości odnośnie zadanego pytania.

Tylko najlepsi odpowiedzą na wszystkie pytania!

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w rozdziale:

{{ hintTitle }}

{{ quizSelected.title }}

{{(questionIndex/quiz.length)*100}}%

{{(questionIndex/quiz.length)*100}}% ukończone

{{ quiz[questionIndex].text }}

{{ index | charIndex }}. {{ response.text }}

Uzyskałeś {{ (score()>7?'wspaniały':(score()<4?'słaby':'dobry')) }} wynik!

Odpowiedziałeś prawidłowo na {{ score() }} z {{ quiz.length }} pytań.


Od nowa Koniec

Atlas Biblijny swym zasięgiem przestrzennym obejmuje tereny zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, a więc obszar od Mezopotamii na wschodzie do Włoch na zachodzie i od Turcji na północy do Egiptu na południu. Natomiast zasięg czasowy zamyka się w ramach XVIII w. przed Chrystusem do I w. po Chrystusie.

Wybierz mapę z menu po lewej.

Dzieje Biblii mają swoją historię – osoba, chcąca lepiej poznać ten tekst powinna znać ramy czasowe, języki oraz inne podstawowe informacje o Piśmie Świętym.

Prezentujemy tabele i zestawienia chronologiczne pomocne w zrozumieniu Biblii.

Wybierz tabelę z menu po lewej.


Poznaj świat najbardziej fascynującej Księgi. Przeżyj podróż śladami początków kultury, w której Cię wychowano. W niniejszym serwisie znajdziesz wszystko co chciałbyś wiedzieć o Biblii i Ziemi Świętej. Oprócz setek artykułów, zdjęć i map serwis zawiera unikalną kolekcję nagrań cytatów z Pisma Świętego, filmy, tabele i quizy. Czytelnie pogrupowane tematy obejmują geografię Ziemi Świętej, dzieje biblijnego Izraela, informacje na temat Palestyny, Biblii hebrajskiej i Nowego Testamentu.


Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hebr. 4:12)


Obecnie Świat Biblii oferuje: 120 Ciekawostek, 240 dźwięków, 26 map, 7 quizów, 14 tabel, 825 zdjęć, 55 rozdzialow Świata Biblii, 225 omówionych haseł.


Multimedialny Świat Biblii — © 2003-2019 — Created by Sailor