Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Biblia Wujka

Biblia Wujka     Biblia Wujka to pierwszy polski całościowy przekład Pisma Świętego. Podjął się go w 1584 r. ks. Jakub Wujek (1540-1597), jezuita. Nowy Testament został przetłumaczony z Wulgaty, chociaż ks. Wujek korzystał także z tekstu greckiego. Był to rezultat zamierzonego kompromisu: z jednej strony poleganie na oficjalnej Biblii Kościoła katolickiego, a z drugiej uwzględnienie postulatu "powrotu do źródeł". Tekst, inaczej niż w wydaniach protestanckich, został zaopatrzony w objaśnienia, a nawet w "summariusze" poszczególnych ksiąg biblijnych. Trudniejsze miejsca ksiąg świętych doczekały się wykładni o wyraźnym zabarwieniu apologetycznym i polemicznym, opracowanej z myślą o obronie tradycji katolickiej przed reformacją. Biblia Wujka ukazała się drukiem w 1599 r., już po śmierci autora przekładu, w Drukarni Łazarzowej w Krakowie.
     W ciągu następnych 300 lat Biblia Wujka, wielokrotnie modyfikowana i uwspółcześniana, miała ponad 20 wydań. Przez cały ten okres był to najlepszy katolicki przekład ksiąg świętych na język polski (pełniła rolę oficjalnej polskojęzycznej wersji Pisma Świętego).

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor